Newcomers

RFSL

1006006_1395626070656849_659675434_nNewcomers Sundsvall
RFSL Sundsvalls Newcomers-grupp är ett nätverk för och med asylsökande, papperslösa och nyanlända hbtq-personer i Sverige. Gruppens medlemmar kommer från alla delar av världen och har ofta flytt förföljelse i sitt hemland på grund av sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck.

Inom gruppen Newcomers kan du möta nya och gamla vänner samt lära känna det svenska hbtq-community. Nätverket kan, om nödvändigt, hjälpa till med kontakt till RFSL’s juridiskt sakkunniga för att få råd kring sitt asylärende. Dessa personer arbetar på Förbundet i Stockholm.

Kontakt
RFSL Sundsvall drivs av volontärer med som arbetar inom olika verksamhetsområden. I och med detta är det inte alltid självklart att dessa volontärer finns tillgängliga på kontoret. Därför ber vi dig som önskar träffa någon från gruppen Newcomers att boka tid för detta.
Kontaktperson: Robert Bylund
E-post robert@sundsvall.rfsl.se
Mobile 070-607 61 12
I och med att Robert utför detta som volontär kan det ibland dröja några dagar innan han har möjlighet att återkoppla.

Varmt välkommen!