Årsmöte 2017

Om ossRFSL

KALLELSE TILL ÅRSMÖTE
Härmed kallas RFSL Sundsvalls medlemmar till årsmöte
Lördag den 18 februari 2017
Kl. 15:00 Föreläsning om hbtq+ och normer
Kl. 17:00 öppnar ordförande årsmötet.
WF-logen, Nybrogatan 30 (mitt emot RFSL’s lokal)
Vi bjuder på lättare mat!
Anmäl dig via:
https://www.webropolsurveys.com/S/16447B5D7B66DC30.par

 

Årsmötet sker lördag den 18 februari, klockan 17.00 i WF-logen.
Innan årsmötet hålls en föreläsning om hbtq och normer, start klockan 15.00.
Då det är styrelsens avsikt är att bjuda deltagande medlemmar på lättare mat, ber vi Dig att anmäla ditt deltagande senast onsdag den 15 februari. Vi ber dig även att uppge ev. matallergier och kostpreferenser. Anmäl dig via följande klickbara länk:
https://www.webropolsurveys.com/S/16447B5D7B66DC30.par

Valberedningens arbete pågår för fullt.
Har du förslag och idéer på vem/vilka som ska sitta i styrelsen? Kontakta Preethi och/eller Mattias via e-post info@sundsvall.rfsl.se

Motioner
Dessa kall vara styrelsen tillhanda senast den 21 januari. Motioner tas emot via e-post, brev eller via cafékvällarna. E-post: info@sundsvall.rfsl.se alternativt RFSL Sundsvall, Box 601, 851 08 Sundsvall.

Dagordning
Dagordning till årsmöte 2017 som pdf-fil.

Möteshandlingar
Så som verksamhetsberättelse, ekonomiska handlingar samt budget, kommer att finnas tillgängligt i föreningslokalen från och med 4 februari.
Medlem som önskar ta del av dessa handlingar, ange detta vid anmälan om deltagande till årsmötet.

Efter årsmöte
Föreningen bjuder mötesdeltagare på lättare mat och dryck.
Klockan 19.00 flyttar vi över till RFSL’s föreningslokal, Nybrogatan 29, för att se på Melodifestivalen på storbild.
Den som vill ta med alkoholhaltig dryck, får göra det.

Varmt välkommen!
/Styrelsen