Årsmöte

Om ossRFSL

KALLELSE TILL ÅRSMÖTE
Härmed kallas RFSL Sundsvalls medlemmar till årsmöte
Lördag den 17 februari 2018
Kl. 16:00 öppnar ordförande årsmötet.
WF-logen, Nybrogatan 30 (mitt emot RFSL’s lokal)
Vi bjuder på lättare mat!
Anmäl dig via:
https://goo.gl/forms/QHvoGYiWtJzIh1yp2

 

Årsmötet sker lördag den 17 februari, klockan 16.00 i WF-logen.
Då det är styrelsens avsikt är att bjuda deltagande medlemmar på lättare mat, ber vi Dig att anmäla ditt deltagande senast onsdag den 14 februari.
Vi ber dig även att uppge ev. matallergier och kostpreferenser. Anmäl dig via följande klickbara länk: https://goo.gl/forms/QHvoGYiWtJzIh1yp2  

Valberedningens arbete pågår för fullt.
Har du förslag och idéer på vem/vilka som ska sitta i styrelsen? Kontakta Preethi och/eller Robert via e-post info@sundsvall.rfsl.se

Motioner
Dessa kall vara styrelsen tillhanda senast den 20 januari. Motioner tas emot via e-post, brev eller via cafékvällarna. E-post: info@sundsvall.rfsl.se alternativt RFSL Sundsvall, Box 601, 851 08 Sundsvall.

Kallelsen
Kallelse 2018 som pdf-fil-

Dagordning
Agenda – Dagordning 2018 som pdf-fil.

Möteshandlingar
Så som verksamhetsberättelse, ekonomiska handlingar samt budget, kommer att finnas tillgängligt i föreningslokalen från och med 2 februari.
Medlem som önskar ta del av dessa handlingar, ange detta vid anmälan om deltagande till årsmötet.

Efter årsmöte
Föreningen bjuder mötesdeltagare på lättare mat och dryck.
Klockan 19.00 flyttar vi över till RFSL’s föreningslokal, Nybrogatan 29, för att se på Melodifestivalen på storbild.
Den som vill ta med alkoholhaltig dryck, får göra det.

Varmt välkommen!
/Styrelsen