Extra årsmöte

Om ossRFSL

RFSL Sundsvall kallar härmed sina medlemmar till extra årsmöte.
Lördag den 17 februari klockan 14:30, i WF-logen, Nybrogatan 30.

 

Styrelsen har beslutat att kalla till extra årsmöte för att behandla den motion som kommit in. Styrelsen ställer sig enig bakom motionen och anser att den bör behandlas skyndsamt. Anmälan om deltagande via: https://goo.gl/forms/9MrzWRXNxUalNBku2
Mer information i pdf-filer nedan.

OBS! Ordinarie årsmöte hålls samma dag klockan 16:00
För mer information, kallelse och anmälan se: https://sundsvall.rfsl.se/om-oss/arsmote/

Bilagor i pdf-format:
Kallelse till extra årsmöte 2018
Motion nr 1 – Ändra namn på föreningen