Brottsofferjour

Stöd och jourRFSL

Du som blivit utsatta för kränkningar, hot och våld är välkommen att söka hjälp, stöd och råd hos Brottsofferjouren. Även anhöriga och vänner till våldsutsatta är välkomna att höra av sig.

Här hittar du några kontaktuppgifter dit du kan vända dig om du har frågor/behöver stöd och hjälp, när du eller någon i din omgivning utsatts för hot eller våld.

RFSL Brottsofferjouren
Hit kan hbt-personer från hela landet vända sig som har utsatts för hot och våld.
De som svarar är professionella.
Tel: 020-34 13 16    Hemsida: RFSLs Brottsofferjour

RFSL Rådgivning
Malmö: 040-611 99 50
Göteborg: 031-13 83 86
Linköping: 013-22 82 11
Stockholm: 08-501 62 970

Brottsofferjouren
Tel: 0200-21 20 19    Hemsida: www.boj.se

Kvinnojourer
Din lokala kvinnojour hittar du via deras hemsida
Hemsida: www.kvinnojour.com

Nationell telefonrådgivning för våldsutsatta kvinnor

Kvinnofridslinjen
Tel: 020-50 50 50

Utsatta för så kallat hedersrelaterat våld
Tel: 040-611 99 50    Hemsida: www.heder.se

Diskrimineringsombudsmannen
Hemsida: www.do.se

Brottsofferportalen – allt du behöver veta om du blivit utsatt för brott
www.brottsofferportalen.se
www.rattegangsskolan.se