Utbildning

RFSL

imgpreviewUtbildningar/Föreläsningar för unga

RFSL Sundsvall har genomfört föreläsningar i skolan sedan början av 1970-talet. En föreläsning i skolan skall ses som ett komplement till skolans Livskunskap/sex och samlevnads undervisning.

Vid en föreläsning tar våra föreläsare upp bland annat:

  • Normer och dess konsekvenser
  • Information om RFSL
  • Hbt i svensk lagstiftning
  • Könsöverskridande identitet och/eller uttryck
  • Definition av sexuell läggning

Ett pass är 90-120 minuter, men kan anpassas efter önskemål. Vi genomför även hel och halvdagar.

Skicka din funderingar och förfrågan om föreläsningar och utbildning till: info@sundsvall.rfsl.se


 

Utbildningar/Föreläsningar för vuxna

Sedan 2008 genomför föreningen föreläsningar och utbildningar för yrkessamma. Passen anpassas efter önskemål och behov på arbetsplatsen.
Våra utbildningar är från 2 timmar till heldagar.

Våra utbildare använder sig bland annat av materialet BrytFritt Fram, RFSLs utbildningsmaterial samt egna kunskaper om hbtq-personers livssituation.

Våra utbildningspass anpassas efter era önskemål och kan beröra grundläggande bas-föreläsningar som tar upp sexuell läggning, könsidentitet/uttryck är samt normer och dess påverkan. Men även fördjupningsutbildningar inom exempelvis trans-identiteter och uttryck.

Under vintern 2013/14 genomfördes en utbildningsserie inom Landstinget Västernorrland, där olika verksamheter deltog. Mer än 93% av deltagarna har svarat att de rekommenderar denna utbildning till andra.

Skicka din funderingar och förfrågan om föreläsningar och utbildning till: info@sundsvall.rfsl.se


 

HBT-certifiering

RFSL genomför hbt-certifieringar i hela landet. Det är RFSL Förbundet som håller i denna centralt framtagna certifiering.
Information och offerter kring certifiering fås från Förbundet.
Länk: Mer om hbtq-certifiering